IRCRehberi - IRCForumlarının En İyi Rehberi - irc forum   sohbet
geveze sohbetDersler ve Dökümanlar Help eğitim dökümanlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

24Beğeni(ler)


 
 
Seçenekler Stil
Alt 29 Aralık 2021, 12:08   #1
Standart OperServ Eğitimi

[Eğitim Konusu]: OperServ
-
-
OperServ, sunucu yetkililerinin ağ üzerindeki çeşitli düzenlemeler yapabileceği bir servistir.
OperServ hakkinda, servisler üzerinden alacağınız yardım dahil uygulayacağınız tüm komutlar
sadece sunucu yetkililerinin kullanımına açıktır.
-
Ayrıntılı bilgi almak için "/operserv help" komutunu uygulayabilirsiniz.
-
[Global]: Sunucu yetkililerinin ağ üzerindeki bulunan tüm kullanıcılara mesaj göndermelerini sağlar.
Kullanım Şekli » /operserv global mesaj
-
[Adchat]: Online olan bütün adminlere mesaj göndermek için kullanılır.
Kullanım Şekli » /operserv adchat mesaj
-
[Stats]: Mevcut ve maksimum kullanıcı sayısı hakkında istatistik almayı sağlar. Bunun dışında, servislerin ne kadar süredir çalıştığı hakkında da bilgi verir.
Kullanım Şekli » /operserv stats [Reset|Network|All]
-
(1) /operserv stats reset ---> Gelen bilgilerdeki maksimum kullanıcı sayısını resetleyip, o anki mevcut kullanıcı sayısına eşitler.
(2) /operserv stats network ---> Diğer sunucu linklerinden alınan ve de yazılan veri miktarını, buffer durumunu gösterir. Harcanılan bellek miktarı da mevcuttur.
(3) /operserv stats all ---> Sadece services admin ve daha üst yetkiye sahip sunucu yetkililerin kullanımındadır. Servislerin kullandığı belleği görüntüler.
-
Bu komut büyük sunucularda servicesleri kısa süre ile dondurabileceği için gereksiz kullanılmamalıdır. "Stats" yerine "Uptime" şekli de kullanılabilir.
-
[Servermap]: Ağ üzerindeki bağlı sunucuların bir haritasını gösterir. Services linki ve jupe edilmiş serverlar (*) işareti ile gösterilir.
Kullanım Şekli » /operserv servermap
-
[Oper List]: Services operatörlerinin listesini görüntüler.
Kullanım Şekli » /operserv oper list
-
[Admin List]: Services adminlerinin listesini görüntüler.
Kullanım Şekli » /operserv admin list
-
Aşağıdaki komutlar, Services operatör ve adminlerinin yetkisinde bulunan komutlardır. (Nickin en azından oper listesine eklenmiş olması gerektiği anlamına gelir.)
-
[Mode]: Bir kanalın kiplerini operserv aracılığı ile değiştirmek için kullanılır.
Kullanım Şekli » /operserv mode #kanaladı +kipler-kipler
-
[Kick]: Bir kullanıcıyı, belirtilen kanaldan operserv aracılığı ile uzaklaştırmak için kullanılır.
Kullanım Şekli » /operserv kick #kanal nick sebep
-
[Clearmodes]: Belirtilen kanaldaki tüm kipleri ve banları temizler. ALL parametresi ile birlikte kullanıldığında ise prefix sahibi olan tüm kanal yetkililerinin kipleri de alınır.
Kullanım Şekli » /operserv clearmodes #kanal ALL
-
[Clearchan]: Belirtilen kanaldaki herkes kicklenir. Bu işlemde ChanServ kanala girerek global bir ban atar ve kanali +l 1 moduna alır. Herkesi deoplayıp kickler.
Kullanım Şekli » /operserv clearchan #kanaladı
-
[Killclones]: Belirtilen nick ile aynı IP adresine sahip olan tüm kullanıcıları killer ve *@IP şeklinde geçiçi bir akill ile anında geri bağlanmalarını engeller.
Komutun kim tarafından kullanıldığı ve kaç kişinin etkilendiği, Wallops/Globops mesajı ile bildirilir.
Kullanım Şekli » /operserv killclones nick
-
[Akill]: Akill listesine eklenen maskeye sahip bir kullanıcının bağlantısı, servisler tarafından kesilecek ve bağlı olan tüm sunucu linkleri üzerinden de banlayacaktır.
-
Kullanım Şekli » /operserv akill add ident@host +süre sebep ---> Akill listesine belirtilen maskeyi ekler, sebep belirtilmek zorundadır.
Kullanım Şekli » /operserv akill del ident@host --> Akill listesine ekli olan maskeyi, akill listesinden kaldırır.
Kullanım Şekli » /operserv akill list ---> Akill listesini görüntüler.
Kullanım Şekli » /operserv akill view ---> Akill listesini ayrıntılı bir şekilde görüntüler. Listede akill lerin; kim tarafından eklendiği, en son ne zaman kullanıldığı ve zaman aşım süresi bilgileri öğrenilebilir.
Kullanım Şekli » /operserv akill count ---> Akil listesine ekli kaç adet maske olduğunu bildirir.
-
Bilgi » (d) gün, (h) saat, (m) dakika şeklinde eklenebilir. (3h4m) gibi birleştirmeler de geçerlidir.
Yani +30d 30 gün, +3m 3 dakika anlamını taşır. Eğer zaman aşımından dolayı hiç silinmesini istemiyorsanız +0 belirtmeniz yeterlidir.
-
[Akillchan]: Bir kanaldaki kullanıcılara tek tek akill ekler. Ekstra olarak "kill" parametresi kullanıldığında kanaldaki herkesin tek tek bağlantısı kesilmiş olur. (IRCop'lar dışında.)
Kullanım Şekli » /operserv akillchan kill +süre #kanaladı sebep
-
[Sqline]: Eklenen maskeler ile uyuşan kullanıcılardan sunucuya bağlanırken nicklerini değiştirmeleri istenir. Sadece IRCop'lar bundan etkilenmezler.
-
Kullanım Şekli » /operserv sqline add +süre maske sebep (Sqline listesine bir maske ekler. Sebep belirtmek zorunludur.)
Kullanım Şekli » /operserv sqline del maske (Sqline listesinden belirtilen maskeyi siler.)
Kullanım Şekli » /operserv sqline list (Sqline listesini görüntüler.)
Kullanım Şekli » /operserv sqline view (Detaylı bilgiler ile sqline listesini görüntüler.)
Kullanım Şekli » /operserv sqline count (Sqline listesinde kaç adet maske ekli olduğunu bildirir.)
-
[Sgline]: Sgline ile bir isim kısmı ban listesine alınır. O isimle sunucuya bağlantı kurmaya çalışan kişiler killenir ve tüm linkler üzerinden banlanır.
-
Kullanım Şekli » /operserv sgline add +süre maske sebep (Sgline listesine bir maske ekler. Sebep belirtmek zorunludur.)
Kullanım Şekli » /operserv sqline del maske (Sgline listesinden belirtilen maskeyi siler.)
Kullanım Şekli » /operserv sgline list (Sgline listesini görüntüler.)
Kullanım Şekli » /operserv sgline view (Detaylı bilgiler ile sgline listesini görüntüler.)
Kullanım Şekli » /operserv sgline count (Sgline listesinde kaç adet maske ekli olduğunu bildirir.)
-
[Szline]: Szline ile bir kullanıcı maskesi eklenerek sunucuya girişinde bağlantısı kesilmesi ve tüm linkler üzerinden banlanması sağlanır.
Ekleme, silme ve listeleme şekilleri Sgline ile aynıdır. İsim yerine kullanıcı maskesi belirtilir.
Kullanım Şekli » /operserv szline add/del/list/view/count (süre) nick!ident@host sebep
-
[Session]: 1 den fazla açılmış oturum listelerini görüntülemek için kullanılır.
-
Kullanım Şekli » /operserv session list oturumsayısı (Belirtilen oturum sayısı 1'den fazla olmalıdır, örneğin 2 ise tek ip üzerinden en az 2 kullanıcının oturum açtığı ip/oturum listesini görüntüler.)
Kullanım Şekli » /operserv view ip (Belirtilen ip adresinin kaç oturum açtığını ve limitinin ne olduğunu bildirir.)
-
[Exception]: nick!ident@host ya da ident@host maskeleri kabul edilmez sadece host.domain.com gibi eklenir ve *.xxx.net şeklinde de belirtilebilir.
Exception sayesinde belirtilen hosttaki (ipdeki) kullanıcıların açabilecek oturum sayıları belirlenir.
-
Kullanım Şekli » /operserv exception add +süre hostmask limit gerekçe (Exception listesine bir host ekler, limit zaman ve gerekçe belirleme seçenekleri mevcut.)
Kullanım Şekli » /operserv exception del hostmask/listeno (Listeden hostmask ya da listedeki no belirtilerek bir maske silinir.)
Kullanım Şekli » /operserv exception move no pozisyon (Liste içerisindeki bir hostmask'ın numara/pozisyon düzenlemesini değiştirmek için kullanılır.)
Kullanım Şekli » /operserv exception list (Aktüel exception listesini görüntüler.)
Kullanım Şekli » /operserv exception view (Liste hakkında ayrıntılı bilgi almak için kullanılır.)
-
[Logonnews]: Sunucuya bağlantı sırasında ekrana gelen mesajları düzenlemek için kullanılır.
-
Kullanım Şekli » /operserv logonnews add mesaj (Ekler)
Kullanım Şekli » /operserv logonnews del no (Siler. ALL parametresi ile kullanıldığında listeye eklenmiş tüm mesajları siler.)
Kullanım Şekli » /operserv logonnews list (Listeler)
-
[Opernews]: Oper açtıktan sonra IRCop'ların ekranına iletilen güncel mesajlardır. En son eklenen 3 mesaj görüntülenir.
-
Kullanım Şekli » /operserv opernews add mesaj (Ekler.)
Kullanım Şekli » /operserv opernews del no (Siler.)
Kullanım Şekli » /operserv oper list (Listeler.)
-
[Jupe]: Belirtilen isimde bir hayali sunucuyu ağ'a bağlar ve bu isimdeki başka sunucunun linklenmesi engellenmiş olur. Kaldırmak için "/SQUIT" komutu kullanılır.
Kullanım Şekli » /operserv jupe sunucuadı sebep
-
[Su]: Services Root yetkilerine erişmeyi sağlar. Yanlış şifre girilirse tüm IRCop'lara uyarı gider.
Kullanım Şekli » /operserv su şifre
-
[Set]: Çeşitli services seçeneklerini ayarlar. Bu seçenekler; Readonly, Readwrite, Supass, Debug şeklindedir.
-
Kullanım Şekli » /operserv set readonly (Servicesleri sadece bilgi alınabilir hale getirir. Normal kullanıcılar üzerlerinde herhangi bi değişiklik yapamazlar(access ekleme,info silve vb). IRCop'lar yapabilir fakat değişiklikler bu özellik açıldıktan sonra aktif olur.)
Kullanım Şekli » /operserv set readwrite (Servicesleri normal düzene getirir bilgi, işlem değişiklikleri yapılabilir, kaydedilir durumdadır.)
Kullanım Şekli » /operserv set debug on/off (Bu özellik açık iken services üzerinde yapılan her işlemin logu alınır.)
Kullanım Şekli » /operserv set supass şifre (Services Root yetkisine ulaşmak için girilmesi gereken şifreyi belirler ve bu şifreyi sadece Services Root nicki ya da SU girip en yüksek erişimi almış olanlar değiştirebilir.)
-
[Update]: Servislerin veritabanını güncellemek için kullanılır. FORCE parametresi de kullanılırsa "kilitli bir veritabanı" olmasına rağmen işlem devam eder.
Kullanım Şekli » /operserv update force
-
[Shutdown]: Services veritabanını güncellemeyi bitirdikten sonra kapanır.
Kullanım Şekli » /operserv shutdown
-
[Quit]: Services'i kapatan bu komutta veritabanı güncellenmez ve direk kapanır.
Kullanım Şekli » /operserv quit
-
[Rehash]: ircservices ve modules configürasyon dosyaları üzerindeki değişiklikleri aktif etmek için kullanılır. Örneğin bir module yüklemede kullanılabilir fakat RemoteServer satırının değişmesinde "RESTART" gereklidir.
Kullanım Şekli » /operserv rehash
-
[Restart]: Services'i tüm veritabanını güncelledikten sonra yeniden başlatır.
Kullanım Şekli » /restart şifre
-
Aşağıdaki komutlar Services Root yetkisine sahip kişilerin kullanabileceği komutlardır.
-
[Admin]: Services admin listesini düzenlemek için kullanılır.
-
Kullanım Şekli » /operserv admin add nick (Ekler)
Kullanım Şekli » /operserv admin del nick (Siler)
-
[Raw]: Bu parametre kullanıldığında direkt olarak servislerin bulunduğu linke bir mesaj gönderilir. Kullanımda yaygın olan raw komutları ;
-
(1) /operserv raw svsnick nick yeninick :0 (Bir kullanıcının nickini değiştirmek için kullanılır.)
(2) /operserv raw svsmode nick +kipler-kipler (Bir nickin modelerini değiştirmeye yarar.)
(3) /operserv raw svsjoin nick #kanaladı (Kullanıcıyı zorla kanala sokar.)
(4) /operserv raw svspart nick #kanaladı (Kullanıcıyı zorla kanaldan çıkarır.)
(5) /operserv raw swhois nick yazı (Belirtilen nickin whoisine yeni bir satır ekler. Boşluk kullanmak için ALT+0160 şeklinde ascii kodu girilmelidir.)
(6) /operserv raw nick yeniservis 1 1 isim (Yeni bir servis yaratmak için kullanılır.)
(7) /operserv raw :ChanServ privmsg #kanaladı mesaj (ChanServ belirtilen kanala mesaj gönderir.)
-
-
OperServ konulu eğitimin anlatımı bitmiştir.


________________

LOvej~
 
Alt 29 Aralık 2021, 12:14   #2
Kanatlarım var ruhumda.
Lareina - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Standart

Anlatımına sağlık @Twain ..

 
Alt 29 Aralık 2021, 12:15   #3
Cumhuriyet Kadını
Reyhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Standart

Emeğinize sağlık

________________


𝓘𝓯 𝔂𝓸𝓾 𝓬𝓪𝓷 𝓭𝓻𝓮𝓪𝓶 𝓲𝓽,
𝔂𝓸𝓾 𝓬𝓪𝓷 𝓭𝓸 𝓲𝓽


 
Alt 29 Aralık 2021, 12:32   #4
Sim
civciv~🐥
Sim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Standart

emeginize saglik paylasim icin tesekkürler

________________

c‘est la vie . . .
 
Alt 29 Aralık 2021, 19:10   #5
hepSi bir yaLan
ZaLim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Standart

eski günleri özlemle anar olduk, tebrik ederim hala #help çizgisinde olduğunuz için.

________________

her paylaştığımı yaşamıyorum, her yaşadığımı paylaşmadığım gibi..

Nerede bir can ölse,
oralı olur yüreğim.
Olmalı zaten.
Olmasa ''İNSAN'' olmaz yüreğim.
Ahmed ARİF

Saraylar saltanatlar çöker
kan susar bir gün
zulüm biter.
Menekşelerde açılır üstümüzde
leylaklarda güler.
Bugünlerden geriye,
bir yarına gidenler kalır
bir de yarınlar için direnenler...

Adnan YÜCEL

 
Alt 29 Aralık 2021, 19:19   #6
Ada
Mustafa Kemal Atatürk
Ada - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Standart

Emeğine sağlık @Twain
Bilgilendirici bir paylaşım. Teşekkürler.

________________

 
Alt 29 Aralık 2021, 19:38   #7
Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim
BLueMooN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Standart

Help için, yeni oper olanlar için değerli bilgiler, emeğine sağlık.

________________

"Vatan ne Türkiyedir Türklere, ne Türkistan Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan"


 
Alt 29 Aralık 2021, 20:11   #8
Mix
★ GeneraL ★
Mix - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Standart

Emeğinize sağlık.

 
Alt 29 Aralık 2021, 20:29   #9
ysf
Chat.Gen.Tr ~ TurkSohbet.Net
ysf - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Standart

emegınıze saglık hocam

 
Alt 30 Aralık 2021, 06:33   #10
She
✰ ÖzeL..
She - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Standart

Güzel bir paylaşım olmuş emeğinize sağlık.

________________

~ E & B ~
 

Bookmarks

« İgnore Eğitim | - »

Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Kapalı
Refbacks are Kapalı

Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 04:27.