IRCRehberi.Net- Türkiyenin En iyi IRC ve Genel Forum Sitesi  
 sohbet
derya sohbet


mIRC Scripting Hazır Kodlar mIRC Scriptinglerinizde kullanabileceğiniz hazır kodlara bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

6Beğeni(ler)
 • 6 Post By Daemon


 
 
Seçenekler Stil
Alt 29 Mart 2024, 17:13   #1
Standart HelpSystem Socket bot

Alıntı:
alias _helpbot return HelpSystem
alias _pass return nicksifreniz
alias _ident return System
alias _username return $+(1,$regsubex($_helpbot v0.1,/(.)/gi, \t),™) -6 $token($_sunucu,2-,46)
alias _oper return Oper pass
alias _supass return supassifresi
alias _sunucu return irc.sunucuadi.com
alias _sunucuip return 1.2.3.4
alias _port return 6667
;-Help kanallari
alias _helpers return #Helpers
alias _helpsop return #HelpSop
alias _helpstaff return #HelpStaff
alias _egitim return #Helpteam
alias _helpegitim return #Helpegitim
alias _mirchelp return #mIRCHelp
alias _help return #Help
-
-
on *:start:{
.remote on
.titlebar $upper($token($_sunucu,2-,46)) - $_bot $chr(124) HelpSystem var %:_hash =
$+(.timer,_saatkontrol) 0 5 _saatkontrol
}
alias _saatkontrol {
$iif(!$sock(helpbot),sockopen helpbot $_sunucuip $_port)
}

Kod

alias _yolla {
 var %:_kanal = $1, %:_egitim $2, %:_dosya $+(Help/Egitim/,%:_egitim,.txt), %:_lines $lines(%:_dosya)
 inc %:_veri
 swhelpbot privmsg %:_kanal $+(:,$replace($read(%:_dosya,%:_veri),kalbim.net,$gettok($_sunucu,2-,46),yılmaz,Toprak,yilmaz,Toprak))
 if (%:_veri >= %:_lines) { $+(.timer,¿,%:_egitim) off | unset %:_veri | swhelpbot privmsg %:_kanal : | swhelpbot privmsg %:_kanal $+(:",$upper(%:_egitim),") eğitimi bitti. }
}
;-
;- Ayarlar kısmı sonu gereksiz oynama

alias swhelpbot $iif($sock(helpbot).status == active,sockwrite -nt helpbot $1-)
on *:sockclose:helpbot:$+(.timer,_saatkontrol) 1 2 _saatkontrol
on *:sockopen:helpbot:{
 if ($sockerr) { sockclose $sockname | $+(.timer,_saatkontrol) 1 2 _saatkontrol }
 else { swhelpbot NICK $+($_helpbot,$r(1000,9999999)) | swhelpbot USER $_ident "" " $+ $iif($host,$host,$ip) $_username | sockmark $sockname $_helpbot }
}

on *:sockread:helpbot:{
 var %;helpbot | sockread %;helpbot | tokenize 32 %;helpbot
 if ($1 = ping) swhelpbot pong $remove($2,:) 
 elseif $regex($2,/(001|433)/) {
  swhelpbot oper $_oper
  swhelpbot ns ghost $_helpbot $_pass
  swhelpbot ns release $_helpbot $_pass
  swhelpbot join #0,0 
  .timer 1 3 swhelpbot nick $_helpbot
 }
 elseif $regex($1,/^ERROR$/i) && $regex($2,/^:Closing$/i) { sockclose $sockname | $+(.timer,_saatkontrol) 1 2 _saatkontrol } 
 elseif $regex($2,/(473|475|471|474)/) { swhelpbot sajoin $_helpbot $4 }
 elseif $regex($2,/(481|411)/) { swhelpbot oper $_oper | swhelpbot nick $_helpbot | .timer 1 10 swhelpbot nickserv identify $_pass }
 elseif $regex($2,/^NICK$/i) { 
  if ($_nick($1) == $_helpbot) { swhelpbot ns ghost $_helpbot $_pass | swhelpbot ns release $_helpbot $_pass | .timer 1 3 swhelpbot nick $_helpbot }
  elseif ($right($3,-1) == $_helpbot) {
   swhelpbot ns identify $_pass
   swhelpbot oper $_oper
   $iif($_supass,swhelpbot os su $_supass)
   swhelpbot join #0,0
   swhelpbot mode $right($3,-1) +qHps-hYF
   $+(.timer,¿*) off
   $+(.timer,$right($3,-1),¿gir) 1 3 swhelpbot sajoin $right($3,-1) $+($_help,$chr(44),$_helpers,$chr(44),$_helpsop,$chr(44),$_helpstaff,$chr(44),$_egitim,$chr(44),$_helpegitim,$chr(44),$_mirchelp)
   $+(.timer,_saatkontrol) 0 20 _saatkontrol
   $+(.timer,online-helper) 0 15 _o-helps
   unset %:_veri
  }
 }
 elseif $regex($2,/^(223|216)$/i) {
  if ($5 == %trip) { set %ipblnd ipbulundu | swhelpbot privmsg #helpers :4IP :4 $remove($gettok($5,1,33),$chr(42),$chr(64)) 4Banlayan :4 $remove($gettok($8,1,33),:) 4Sebep :4 $replace($remove($gettok($9-,1,33),:),no reason,4Sebep Girilmemiş.) }
 }
 elseif $regex($2,/^219$/i) && ($4 == g) {
  if (%ipblnd == ipyok) { swhelpbot privmsg #helpers G-line Z-line Gz-line listesinde aranilan IP 'de ban yok. }
 }
 elseif $regex($2,/^PART$/i) && ($_nick($1) == $_helpbot) { if $istok($_help $_helpers $_helpsop $_helpstaff $_egitim $_helpegitim $_mirchelp,$3,32) { swhelpbot sajoin $_nick($1) $3 } }
 elseif $regex($2,/^KICK$/i) && ($4 == $_helpbot) { if $istok($_help $_helpers $_helpsop $_helpstaff $_egitim $_helpegitim $_mirchelp,$3,32) { swhelpbot sajoin $4 $3 } }
 elseif $regex($2,/^JOIN$/i) { 
  if ($_nick($1) == $_helpbot) {
   if $istok($_help $_helpers $_helpsop $_helpstaff $_egitim $_helpegitim $_mirchelp,$right($3,-1),32) { swhelpbot mode $right($3,-1) -qao+h $str($+($_nick($1),$chr(32)),5) }
   else { swhelpbot sapart $_nick($1) $right($3,-1) }
  }
  elseif ($right($3,-1) == $_help) {
   if $regex($gettok($1,2,64),/(Root|net(work)?admin|owner|teknik|services|server|ircop|admin|system|oper)/Si) { return }
   swhelpbot privmsg $_nick($1) :Merhaba $+($_nick($1),$chr(44)) IRCd/Services komut yardım kanalımız $right($3,-1) kanalına hoş geldiniz.
   swhelpbot privmsg $_nick($1) :Yardım almak için kanal yetkililerinin size voice(4+) vermesini bekleyiniz ve daha sonra sorununuzu açık ve net bir şekilde anlatınız.
   swhelpbot privmsg $_nick($1) :Nick sorunlarınız ile ilgili işlemleri #NickServ Kanal ile ilgili sorunlarınızı #ChanServ kanalından destek alabilirsiniz.
   swhelpbot privmsg $_nick($1) $+(:,$right($3,-1)) kanalında bekleme yapmak yasaktır..
   .hadd -ms OSeslen List $_nick($1) | swhelpbot who $right($3,-1)
  }
 }
 if $3 == #Help {
  if Daemon iswm $5 { halt }
  if Maestro iswm $5 { halt }
  if Funda iswm $5 { halt }
  if Debug iswm $5 { halt }
  if Rulet iswm $5 { halt }
  if M-net iswm $5 { halt }
  if HelpSystem iswm $5 { halt }
  if $4 == +oq {
   sw $sockname os raw swhois $5 :4,1 ®0,1 $gettok($_sunucu,2-,46) 4,1®0,1 Help Koordinatoru
   sw $sockname privmsg #Kontrol : $+ $5 $+ : Sisteme Help Koordinatoruolarak giris yapti.
   sw $sockname Chghost $5 Help.Koordinator.$gettok($_sunucu,2-,46)
   swhelpbot sajoin $5 $+($_help,$chr(44),$_helpers,$chr(44),$_helpsop,$chr(44),$_helpstaff,$chr(44),$_egitim,$chr(44),$_helpegitim,$chr(44),$_mirchelp)
  }
  if $4 == +oa {
   sw $sockname os raw swhois $5 :4,1 ®0,1 $gettok($_sunucu,2-,46) 4,1®0,1 HelpManager
   sw $sockname privmsg #Kontrol : $+ $5 $+ : Sisteme Help Managerolarak giris yapti.
   sw $sockname Chghost $5 HelpManager.$gettok($_sunucu,2-,46)
   swhelpbot sajoin $5 $+($_help,$chr(44),$_helpers,$chr(44),$_helpsop,$chr(44),$_egitim,$chr(44),$_helpegitim,$chr(44),$_mirchelp)
  }
  if $4 == +o {
   sw $sockname os raw swhois $5 :4,1 ®0,1 $gettok($_sunucu,2-,46) 4,1®0,1 Helper
   sw $sockname privmsg #Kontrol : $+ $5 $+ : Sisteme Helperolarak giris yapti.
   sw $sockname Chghost $5 Helper.$gettok($_sunucu,2-,46)
   sw $sockname sajoin $5 $+($_help,$chr(44),$_helpers,$chr(44),$_egitim,$chr(44),$_helpegitim,$chr(44),$_mirchelp)

  }
 }
 if $3 == #Helpers {
  if Daemon iswm $5 { halt }
  if Maestro iswm $5 { halt }
  if Funda iswm $5 { halt }
  if Debug iswm $5 { halt }
  if Rulet iswm $5 { halt }
  if M-net iswm $5 { halt }
  if HelpSystem iswm $5 { halt }
  if $4 == +o {
   sw $sockname os raw swhois $5 :4,1 ®0,1 $gettok($_sunucu,2-,46) 4,1®0,1 HelpSop
   sw $sockname privmsg #Kontrol : $+ $5 $+ : Sisteme HelpSopolarak giris yapti.
   sw $sockname Chghost $5 Helpsop.$gettok($_sunucu,2-,46)
  }
  if $4 == +h {
   sw $sockname os raw swhois $5 :4,1 ®0,1 $gettok($_sunucu,2-,46) 4,1®0,1 HelpAsistan
   sw $sockname privmsg #Kontrol : $+ $5 $+ : Sisteme HelperAsistanolarak giris yapti.
   sw $sockname Chghost $5 HelpAsistan.$gettok($_sunucu,2-,46)
  }
  if $4 == +v {
   sw $sockname os raw swhois $5 :4,1 ®0,1 $gettok($_sunucu,2-,46) 4,1®0,1 KıdemliHelper
   sw $sockname privmsg #Kontrol : $+ $5 $+ : Sisteme Kıdemli Helperolarak giris yapti.
   sw $sockname Chghost $5 KidemliHelper.$gettok($_sunucu,2-,46)
  }
 }
 elseif $regex($2,/352/) && ($4 == $_help) && ($_nickler($8) == 0) && $regex($9,/[~.&@%]/) {
  if $hget(OSeslen,List) { 
   if ($hget(OSeslen,List) == $8) { .hfree -sw OSeslen }
   else { .hadd -msu5 OSeslen Kisiler $hget(OSeslen,Kisiler) $+(4,$8,) }
  }
  elseif $regex($9,/([~.])/) { .hadd -ms Online-Helps $8 Founder }
  elseif $regex($9,/([&])/) { .hadd -ms Online-Helps $8 Sop }
  elseif $regex($9,/([@])/) { .hadd -ms Online-Helps $8 Aop }
  elseif $regex($9,/([%])/) { .hadd -ms Online-Helps $8 Halfop }
 }
 elseif $regex($2,/315/) && ($4 == $_help) && $hget(OSeslen,List) {
  swhelpbot privmsg $_helpers :
  swhelpbot privmsg $_helpers $+(:,$4) yardım kanalına $hget(OSeslen,List) nicki giriş yapmıştır, lütfen ilgileniniz; ( $iif($hget(OSeslen,Kisiler),$replace($v1,$chr(32),$+($chr(32),-,$chr(32))),Online Görevli Yok) )
  .hfree -sw OSeslen
 }
 elseif $regex($2,/^MODE$/i) && $regex($3,/^#/) {
  if $regex($4,^\+(\S+)?(b)(\S+)?) && $regex($5,/^ $+ $_helpbot $+ /i) { swhelpbot mode $3 -b $_helpbot }
  elseif $regex($4,^\-(\S+)?(h)(\S+)?) || $regex($4,^\+(\S+)?(a|q|o)(\S+)?) && $regex($5-,/ $+ $_helpbot $+ /i) { swhelpbot mode $3 -qao+h $str($+($_helpbot,$chr(32)),5) }
  elseif ($3 == $_help) && ($_nickler($5) == 0) && ($_nickler($_nick($1)) == 0) {
   if ($4 == +h) { swhelpbot sajoin $5 $+($_help,$chr(44),$_helpers,$chr(44),$_egitim,$chr(44),$_helpegitim) }
   elseif ($4 == +o) { swhelpbot sajoin $5 $+($_help,$chr(44),$_helpers,$chr(44),$_egitim,$chr(44),$_helpegitim,$chr(44),$_mirchelp) | swhelpbot privmsg $_helpers Helperlerimizden $5 online olmustur. }
   elseif $regex($4,^\+(\S+)?(a)(\S+)?) { swhelpbot sajoin $5 $+($_help,$chr(44),$_helpers,$chr(44),$_helpsop,$chr(44),$_egitim,$chr(44),$_helpegitim,$chr(44),$_mirchelp) }
   elseif $regex($4,^\+(\S+)?(q)(\S+)?) { swhelpbot sajoin $5 $+($_help,$chr(44),$_helpers,$chr(44),$_helpsop,$chr(44),$_helpstaff,$chr(44),$_egitim,$chr(44),$_helpegitim,$chr(44),$_mirchelp) }
   elseif ($4 == +v) { .hinc -ms Voice $_nick($1) 1 | .hsave -o Voice Hash/Voice.tprk | .hinc -ms Toplam Voice 1 | .hsave -o Toplam Hash/Toplam.tprk }
   elseif ($4 == -v) { .hinc -ms DeVoice $_nick($1) 1 | .hsave -o DeVoice Hash/DeVoice.tprk | .hinc -ms Toplam DeVoice 1 | .hsave -o Toplam Hash/Toplam.tprk }
   elseif ($4 == +b) { .hinc -ms Ban $_nick($1) 1 | .hsave -o Ban Hash/Ban.tprk | .hinc -ms Toplam Ban 1 | .hsave -o Toplam Hash/Toplam.tprk }
  }
 }
 elseif $regex($2,/^NOTICE$/Si) { 
  if $regex($_nick($1),/^ChanServ$/Si) && $hget(CS,acık) { swhelpbot privmsg $hget(CS,acık) $4- }
  elseif $regex($_nick($1),/^NickServ$/Si) {
   if $regex($4-,/Kayit Tarihi\: (\w+) (\d{2}) .+\:.+\:.+ (.+) \+.+ \[(.+)\]/Si) && $hget(Ns,Tarih) { swhelpbot privmsg $hget(Ns,Tarih) :Kayıt tarihi: $regml(2) $regml(1) $regml(3) ( $+ $regml(4) $+ ) | .hdel -ms Ns Tarih }  
   elseif $regex($4-,/Toplam Online Süresi\: (.+)/Si) && $hget(Ns,Online) { swhelpbot privmsg $hget(Ns,Online) :Online süresi: $replace($regml(1),and,ve) | .hdel -ms Ns Online }
   elseif $regex($4-,/\:(.+) kayitli bir nick degil/Si) && $hget(Ns,Tarih) { swhelpbot privmsg $hget(Ns,Tarih) $+(:,$regml(1)) kayıtlı bir nick değil. | .hdel -ms Ns Tarih }
   elseif $regex($4-,/\:(.+) kayitli bir nick degil/Si) && $hget(Ns,Online) { swhelpbot privmsg $hget(Ns,Online) $+(:,$regml(1)) kayıtlı bir nick değil. | .hdel -ms Ns Online }
   elseif $regex($4-,/nicki icin auth \(tanitim\) kodu\: (.+)/Si) && $hget(NS,acık) { 
    swhelpbot privmsg $strip($remove($4,:)) :Nick'inize ait auth(tanitim) kodunuz: $regml(1) 
    swhelpbot privmsg $strip($remove($4,:)) :Lütfen /msg nickserv auth $regml(1) yazarak auth işlemini tamamlayınız.
    swhelpbot privmsg $hget(NS,acık) $4-
   }
   else { swhelpbot privmsg $hget(NS,acık) $4- }
  }
 }
 elseif $regex($2,/^PRIVMSG$/i) {
  if ($3 == $_helpsop) {
   if $regex($remove($4,:),/^([!.&-]komutlar)$/Si) { 
    swhelpbot privmsg $3 $+(:4,$gettok($_sunucu,2-,46),4) HelpSop Komutları    
    swhelpbot privmsg $3 :
    swhelpbot privmsg $3 : $_qt3 info $_qt5(Nick) Kayıt tarihini gösterir.
    swhelpbot privmsg $3 : $_qt3 online $_qt5(Nick) Toplam online süresini gösterir.
    swhelpbot privmsg $3 : $_qt3 reklamlar Kullanmanız gereken reklam ID'lerini gösterir.
    swhelpbot privmsg $3 : $_qt3 allsend $_qt5(ID) Belirttiğiniz ID'in reklamını tüm özellere gönderir.
    swhelpbot privmsg $3 : $_qt3 global $_qt5(Mesaj) Mesajı global atar.
    swhelpbot privmsg $3 : $_qt3 sicil $_qt5(Ekle|Sil|List|Oku) Sicil işlemleri hakkında bilgi verir.
    swhelpbot privmsg $3 : $_qt3 not $_qt5(Ekle) $_qt5(Sil) $_qt5(List) Haber komutları.
    swhelpbot privmsg $3 :
    swhelpbot privmsg $3 : $_qt3 helpaday $_qt5(Ekle) $_qt5(Sil) $_qt5(List) Helper adayı komutları.
    swhelpbot privmsg $3 : $_qt3 helper $_qt5(Ekle) $_qt5(Sil) $_qt5(List) Helper komutları.
    swhelpbot privmsg $3 : $_qt3 kıdemlihelper $_qt5(Ekle) $_qt5(Sil) $_qt5(List) Kıdemli helper komutları.
    swhelpbot privmsg $3 : $_qt3 helpadmin $_qt5(Ekle) $_qt5(Sil) $_qt5(List) Help admin komutları.
    swhelpbot privmsg $3 : $_qt3 helpsop $_qt5(Ekle) $_qt5(Sil) $_qt5(List) HelpSop komutları.
    swhelpbot privmsg $3 : $_qt3 helpmanager $_qt5(Ekle) $_qt5(Sil) $_qt5(List) HelpManager komutları.
    swhelpbot privmsg $3 :
    swhelpbot privmsg $3 : $_qt3 hhelper $_qt5(Ekle) Haftanın helperini ekler.
    swhelpbot privmsg $3 : $_qt3 ahelper $_qt5(Ekle) Ayın helperini ekler.
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&-][ıiİ]nfo)$/Si) {
    if !$regex($5,/^([a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ_^\133\135}{`][a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ0-9_|^}\{\133\135`-]{0,30})$/Si) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 info $_qt5(Nick) olarak belirtiniz. }
    else { .hadd -msu2 NS Tarih $3 | swhelpbot ns info $regml(1) all }
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&-]onl[ıiİ]ne)$/Si) {
    if !$regex($5,/^([a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ_^\133\135}{`][a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ0-9_|^}\{\133\135`-]{0,30})$/Si) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 online $_qt5(Nick) olarak belirtiniz. }
    else { .hadd -msu2 NS Online $3 | swhelpbot ns info $regml(1) all }
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&-]reklamlar)$/Si) {
    swhelpbot privmsg $3 :Allsend reklamları listeleniyor.
    swhelpbot privmsg $3 :
    var %:reklam = 1 | while %:reklam <= $lines(reklam.txt) { swhelpbot privmsg $3 :ID: %:reklam Reklam: $read(reklam.txt,%:reklam) | inc %:reklam }
    swhelpbot privmsg $3 :
    swhelpbot privmsg $3 :Göndereceğiniz reklamı $_qt3 allsend <4ID> ile özellere gönderebilirsiniz.
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&-]allsend)$/Si) {
    if ($strip($5) < 1) || !$read(reklam.txt,$strip($5)) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 reklam <4ID> olarak belirtiniz. }
    else { 
     var %:_allsend = $read(reklam.txt,$strip($5))
     swhelpbot allsend all private global $_helpbot %:_allsend
     swhelpbot privmsg $3 :Tüm özellere reklam gönderildi.
     swhelpbot privmsg $3 :Reklam: %:_allsend
    }
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&-]global)$/Si) {
    if !$5 { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 global $_qt5(Mesaj) olarak belirtiniz. }  
    elseif $regex($5-,/./Sg) <= 15 { swhelpbot privmsg $3 :Göndermek istediğiniz global mesaj çok kısa.. }
    else { swhelpbot os global $5- | swhelpbot privmsg $3 :Global mesaj gönderildi. | swhelpbot privmsg $3 :Global: $5- }
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&]s[ıiİ]c[ıiİ]l)$/Si) { 
    if !$regex($5,/^(ekle|s[ıiİ]l|l[ıiİ]st|oku)$/Si) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 sicil <4ekle|4sil|4list|4oku> olarak belirtiniz. }
    elseif $regex($5,/^ekle$/Si) {
     if !$regex(k,$6,/^([a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ_^\133\135}{`][a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ0-9_|^}\{\133\135`-]{0,30})$/Si) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 sicil $_qt5(Ekle) $_qt5(Nick) <4Notunuz> olarak belirtiniz. }
     elseif !$regex(n,$7-,/(.+)/Si) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 sicil $_qt5(Ekle) $_qt5(Nick) <4Notunuz> olarak belirtiniz. }    
     elseif $regex($7-,/./Sg) < 10 { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen notunuzu açık bir şekilde yazın, şuan ki çok kısa. }
     else {
      $iif(!$isfile(Sicil),.mkdir Sicil)
      .write $+(Sicil/,$regml(k,1),.txt) $+($date,¿,$time,¿,$regml(n,1),®,$_nick($1))
      swhelpbot privmsg $3 $+(:,$regml(k,1)) nickine sicil eklenmiştir.
     }
    }
    elseif $regex($5,/^oku$/Si) {
     if !$regex($6,/^([a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ_^\133\135}{`][a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ0-9_|^}\{\133\135`-]{0,30})$/Si) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 sicil <4oku> $_qt5(Nick) olarak belirtiniz. }
     elseif !$findfile(Sicil/,$+($regml(1),.txt),0) { swhelpbot privmsg $3 $+(:,$regml(1)) nicki için sicil kaydı bulunmamaktadır. }
     elseif !$lines($+(Sicil/,$regml(1),.txt)) { swhelpbot privmsg $3 $+(:,$regml(1)) nicki için sicil kaydı bulunmamaktadır. }
     else {
      swhelpbot privmsg $3 $+(:,$regml(1)) nicki için sicil kaydı..
      var %sc = 1 | while (%sc <= $lines($+(Sicil/,$regml(1),.txt))) {
       var %:sicil = $read($+(Sicil/,$regml(1),.txt),%sc)
       swhelpbot privmsg $3 :
       swhelpbot privmsg $3 :ID: %sc Ekleyen: $token(%:sicil,2,174) Tarih: $iif($token(%:sicil,1,191) == $date,Bugün,$v1) Saat: $token(%:sicil,2,191)
       swhelpbot privmsg $3 :NOT: $token($token($token(%:sicil,3-,191),1,169),1,174)
       inc %sc
      }    
      swhelpbot privmsg $3 :
     }
    }
    elseif $regex($5,/^s[ıiİ]l$/Si) {
     if !$regex(n,$6,/^([a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ_^\133\135}{`][a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ0-9_|^}\{\133\135`-]{0,30})$/Si) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 sicil $_qt5(Sil) $_qt5(Nick) <4ID> olarak belirtiniz. }
     elseif !$regex(i,$7,/(\d+)/S) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 sicil $_qt5(Sil) $_qt5(Nick) <4ID> olarak belirtiniz. }     
     elseif !$findfile(Sicil/,$+($regml(n,1),.txt),0) { swhelpbot privmsg $3 $+(:,$regml(n,1)) nicki için sicil kaydı bulunmamaktadır. }
     elseif $lines($+(Sicil/,$regml(n,1),.txt)) < $regml(i,1) { swhelpbot privmsg $3 $+(:,$regml(n,1)) nickinde böyle bir ID kaydı bulunmamaktadır. }    
     else {
      swhelpbot privmsg $3 $+(:,$regml(n,1)) $iif($lines($+(Sicil/,$regml(n,1),.txt)) == 1,Sicil nick listesinden silindi.,Nickinin $+($regml(i,1),.) ID silindi.)
      $iif($lines($+(Sicil/,$regml(n,1),.txt)) == 1,.remove $+(Sicil/,$regml(n,1),.txt),.write $+(-,dl,$regml(i,1)) $+(Sicil/,$regml(n,1),.txt))
     }
    }
    elseif $regex($5,/^l[ıiİ]st$/Si) {
     if !$findfile(Sicil/,*.txt,0) { swhelpbot privmsg $3 :Sicil nick listesi boş. }
     else {
      swhelpbot privmsg $3 :Sicil nick listesi
      swhelpbot privmsg $3 :
      var %sc = 1 | while (%sc <= $findfile(Sicil/,*.txt,0)) {
       swhelpbot privmsg $3 $+(:,%sc,-4,$chr(41),) $remove($token($findfile(Sicil/,*.txt,%sc),-1,92),.txt)
       inc %sc
      }
      swhelpbot privmsg $3 :
      swhelpbot privmsg $3 :Sicil nick listesi sonu
     }
    }
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&-]not)$/Si) {
    if !$regex($5,/^(ekle|s[ıiİ]l|l[ıiİ]st)$/Si) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 not $_qt5(Ekle) $_qt5(Sil) $_qt5(List) olarak belirtiniz. }
    elseif $regex($5,/^ekle$/Si) {
     if !$6 { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 not <4ekle> $_qt5(Mesaj) olarak belirtiniz. }
     elseif $regex($6-,/./Sg) <= 15 { swhelpbot privmsg $3 :Eklemek istediğiniz not çok kısa. }
     else {
      swhelpbot privmsg $3 :Notunuz eklenmiştir..
      swhelpbot privmsg $3 :Not: $strip($6-)
      .write Not.txt $+($strip($6-),¿,$_nick($1),¿,$date) 
     }
    }
    elseif $regex($5,/^s[ıiİ]l$/Si) {
     if !$regex($6,/\d/S) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 not <4sil> <4ID> olarak belirtiniz. }
     elseif $lines(Not.txt) < $strip($6) { swhelpbot privmsg $3 :Bu ID'e ait bir not bulunamadı. Toplam not sayısı; $lines(Not.txt) }
     else {
      swhelpbot privmsg $3 $+(:,$strip($6),.) ID'e ait not silinmiştir.
      .write $+(-,dl,$strip($6)) Not.txt
     }
    }
    elseif $regex($5,/^l[ıiİ]st$/Si) {
     if !$lines(Not.txt) { swhelpbot privmsg $3 :Not listesi boş. }
     else {
      swhelpbot privmsg $3 :Notlar listeleniyor.
      var %:mesaj = 1 | while %:mesaj <= $lines(Not.txt) {
       var %:_not = $read(Not.txt,%:mesaj)
       swhelpbot privmsg $3 :
       swhelpbot privmsg $3 :ID: %:mesaj Ekleyen: $token(%:_not,2,191) Tarih: $iif($token(%:_not,3,191) == $date,Bugün,$v1)
       swhelpbot privmsg $3 :NOT: $token(%:_not,1,191)
       swhelpbot privmsg $3 :
       inc %:mesaj
      }
      swhelpbot privmsg $3 :Notlar listelendi.
     }
    }    
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&-]helpaday)$/Si) {
    if !$regex($5,/^(ekle|s[ıiİ]l|l[ıiİ]st)$/Si) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 helpaday $_qt5(Ekle) $_qt5(Sil) $_qt5(List) olarak belirtiniz. }
    elseif $regex($5,/^ekle$/Si) {
     if !$regex($6,/^([a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ_^\133\135}{`][a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ0-9_|^}\{\133\135`-]{0,30})$/i) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 helpaday $_qt5(Ekle) $_qt5(Nick) olarak belirtiniz. }
     elseif $hget(HelpAday,$strip($6)) { swhelpbot privmsg $3 $+(:,$strip($6),,$chr(44)) nicki zaten HelpAday listesinde ekli. }
     else {
      .hadd -ms HelpAday $strip($6) $_nick($1) $date $time
      .hsave -o HelpAday Hash/HelpAday.tprk
      swhelpbot privmsg $3 $+(:,$strip($6),,$chr(44)) nicki HelpAday olarak eklenmiştir.
      swhelpbot privmsg $+(:,$strip($6),$chr(44)) Merhaba $+(:,$strip($6),,$chr(44)) HelpAday olarak eklendiniz. Basarilar.
      swhelpbot cs access $_help add $strip($6) 4
      swhelpbot cs access $_helpers add $strip($6) 1 
      swhelpbot cs access $_egitim add $strip($6) 1 
      swhelpbot cs access $_helpegitim add $strip($6) 1 
      swhelpbot sajoin $strip($6) $+($_help,$chr(44),$_helpers,$chr(44),$_egitim,$chr(44),$_helpegitim)
     }
    }
    elseif $regex($5,/^s[ıiİ]l$/Si) {
     if !$regex($6,/^([a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ_^\133\135}{`][a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ0-9_|^}\{\133\135`-]{0,30})$/i) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 helpaday $_qt5(Sil) $_qt5(Nick) olarak belirtiniz. }
     elseif !$hget(HelpAday,$strip($6)) { swhelpbot privmsg $3 $+(:,$strip($6),,$chr(44)) nicki HelpAday listesinde bulunmamaktadır. }
     else {    
      .hdel -ms HelpAday $strip($6)
      .hsave -o HelpAday Hash/HelpAday.tprk
      swhelpbot privmsg $3 $+(:,$strip($6),,$chr(44)) nicki HelpAday listesinden silinmiştir.
      swhelpbot cs access $_help del $strip($6)
      swhelpbot cs access $_helpers del $strip($6)
      swhelpbot cs access $_egitim del $strip($6)
      swhelpbot cs access $_helpegitim del $strip($6)
      swhelpbot sapart $strip($6) $+($_help,$chr(44),$_helpers,$chr(44),$_egitim,$chr(44),$_helpegitim)
     }
    }
    elseif $regex($5,/^l[ıiİ]st$/Si) {
     if !$hget(HelpAday,0).data { swhelpbot privmsg $3 :HelpAday listesi boş. }
     else {
      swhelpbot privmsg $3 :HelpAday listesi
      swhelpbot privmsg $3 :
      var %:_help-aday = $hget(HelpAday,0).data | while %:_help-aday {
       swhelpbot privmsg $3 :Nick: $hget(HelpAday,%:_help-aday).item Ekleyen: $hget(HelpAday,%:_help-aday).data
       dec %:_help-aday
      }
      swhelpbot privmsg $3 :
      swhelpbot privmsg $3 :HelpAday listesi sonu.
     }
    }
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&-]helper)$/Si) {
    if !$regex($5,/^(ekle|s[ıiİ]l|l[ıiİ]st)$/Si) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 helper $_qt5(Ekle) $_qt5(Sil) $_qt5(List) olarak belirtiniz. }
    elseif $regex($5,/^ekle$/Si) {
     if !$regex($6,/^([a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ_^\133\135}{`][a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ0-9_|^}\{\133\135`-]{0,30})$/i) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 helper $_qt5(Ekle) $_qt5(Nick) olarak belirtiniz. }
     elseif $hget(Helper,$strip($6)) { swhelpbot privmsg $3 $+(:,$strip($6),,$chr(44)) nicki zaten Helper listesinde ekli. }
     else {
      .hadd -ms Helper $strip($6) $_nick($1) $date $time
      .hsave -o Helper Hash/Helper.tprk
      swhelpbot privmsg $3 $+(:,$strip($6),,$chr(44)) nicki Helper olarak eklenmiştir.
      swhelpbot cs access $_help add $strip($6) 50 
      swhelpbot cs access $_helpers add $strip($6) 1 
      swhelpbot cs access $_egitim add $strip($6) 1 
      swhelpbot cs access $_helpegitim add $strip($6) 1 
      swhelpbot sajoin $strip($6) $+($_help,$chr(44),$_helpers,$chr(44),$_egitim,$chr(44),$_helpegitim)
     }
    }
    elseif $regex($5,/^s[ıiİ]l$/Si) {
     if !$regex($6,/^([a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ_^\133\135}{`][a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ0-9_|^}\{\133\135`-]{0,30})$/i) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 helper $_qt5(Sil) $_qt5(Nick) olarak belirtiniz. }
     elseif !$hget(Helper,$strip($6)) { swhelpbot privmsg $3 $+(:,$strip($6),,$chr(44)) nicki Helper listesinde bulunmamaktadır. }
     else {    
      .hdel -ms Helper $strip($6)
      .hsave -o Helper Hash/Helper.tprk
      swhelpbot privmsg $3 $+(:,$strip($6),,$chr(44)) nicki Helper listesinden silinmiştir.
      swhelpbot cs access $_help del $strip($6)
      swhelpbot cs access $_helpers del $strip($6)
      swhelpbot cs access $_egitim del $strip($6)
      swhelpbot cs access $_helpegitim del $strip($6)
      swhelpbot sapart $strip($6) $+($_help,$chr(44),$_helpers,$chr(44),$_egitim,$chr(44),$_helpegitim)
     }
    }
    elseif $regex($5,/^l[ıiİ]st$/Si) {
     if !$hget(Helper,0).data { swhelpbot privmsg $3 :Helper listesi boş. }
     else {
      swhelpbot privmsg $3 :Helper listesi
      swhelpbot privmsg $3 :
      var %:_help-er = $hget(Helper,0).data | while %:_help-er {
       swhelpbot privmsg $3 :Nick: $hget(Helper,%:_help-er).item Ekleyen: $hget(Helper,%:_help-er).data
       dec %:_help-er
      }
      swhelpbot privmsg $3 :
      swhelpbot privmsg $3 :Helper listesi sonu.
     }
    }
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&-]k[ıiİ]deml[ıiİ]helper)$/Si) {
    if !$regex($5,/^(ekle|s[ıiİ]l|l[ıiİ]st)$/Si) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 kıdemlihelper $_qt5(Ekle) $_qt5(Sil) $_qt5(List) olarak belirtiniz. }
    elseif $regex($5,/^ekle$/Si) {
     if !$regex($6,/^([a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ_^\133\135}{`][a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ0-9_|^}\{\133\135`-]{0,30})$/i) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 kıdemlihelper $_qt5(Ekle) $_qt5(Nick) olarak belirtiniz. }
     elseif $hget(KıdemliHelper,$strip($6)) { swhelpbot privmsg $3 $+(:,$strip($6),,$chr(44)) nicki zaten KıdemliHelper listesinde ekli. }
     else {
      .hadd -ms KıdemliHelper $strip($6) $_nick($1) $date $time
      .hsave -o KıdemliHelper Hash/KıdemliHelper.tprk
      swhelpbot privmsg $3 $+(:,$strip($6),,$chr(44)) nicki KıdemliHelper olarak eklenmiştir.
      swhelpbot cs access $_help add $strip($6) 50 
      swhelpbot cs access $_helpers add $strip($6) 30
      swhelpbot cs access $_egitim add $strip($6) 30
      swhelpbot cs access $_helpegitim add $strip($6) 30
      swhelpbot sajoin $strip($6) $+($_help,$chr(44),$_helpers,$chr(44),$_egitim,$chr(44),$_helpegitim)
     }
    }
    elseif $regex($5,/^s[ıiİ]l$/Si) {
     if !$regex($6,/^([a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ_^\133\135}{`][a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ0-9_|^}\{\133\135`-]{0,30})$/i) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 kıdemlihelper $_qt5(Sil) $_qt5(Nick) olarak belirtiniz. }
     elseif !$hget(KıdemliHelper,$strip($6)) { swhelpbot privmsg $3 $+(:,$strip($6),,$chr(44)) nicki KıdemliHelper listesinde bulunmamaktadır. }
     else {    
      .hdel -ms KıdemliHelper $strip($6)
      .hsave -o KıdemliHelper Hash/KıdemliHelper.tprk
      swhelpbot privmsg $3 $+(:,$strip($6),,$chr(44)) nicki KıdemliHelper listesinden silinmiştir.
      swhelpbot cs access $_help del $strip($6)
      swhelpbot cs access $_helpers del $strip($6)
      swhelpbot cs access $_egitim del $strip($6)
      swhelpbot cs access $_helpegitim del $strip($6)
      swhelpbot sapart $strip($6) $+($_help,$chr(44),$_helpers,$chr(44),$_egitim,$chr(44),$_helpegitim)
     }
    }
    elseif $regex($5,/^l[ıiİ]st$/Si) {
     if !$hget(KıdemliHelper,0).data { swhelpbot privmsg $3 :KıdemliHelper listesi boş. }
     else {
      swhelpbot privmsg $3 :KıdemliHelper listesi
      swhelpbot privmsg $3 :
      var %:_help-kıdemli = $hget(KıdemliHelper,0).data | while %:_help-kıdemli {
       swhelpbot privmsg $3 :Nick: $hget(KıdemliHelper,%:_help-kıdemli).item Ekleyen: $hget(KıdemliHelper,%:_help-kıdemli).data
       dec %:_help-kıdemli
      }
      swhelpbot privmsg $3 :
      swhelpbot privmsg $3 :KıdemliHelper listesi sonu.
     }
    }
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&-]helpadm[ıiİ]n)$/Si) {
    if !$regex($5,/^(ekle|s[ıiİ]l|l[ıiİ]st)$/Si) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 helpadmin $_qt5(Ekle) $_qt5(Sil) $_qt5(List) olarak belirtiniz. }
    elseif $regex($5,/^ekle$/Si) {
     if !$regex($6,/^([a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ_^\133\135}{`][a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ0-9_|^}\{\133\135`-]{0,30})$/i) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 helpadmin $_qt5(Ekle) $_qt5(Nick) olarak belirtiniz. }
     elseif $hget(HelpAdmin,$strip($6)) { swhelpbot privmsg $3 $+(:,$strip($6),,$chr(44)) nicki zaten HelpAdmin listesinde ekli. }
     else {
      .hadd -ms HelpAdmin $strip($6) $_nick($1) $date $time
      .hsave -o HelpAdmin Hash/HelpAdmin.tprk
      swhelpbot privmsg $3 $+(:,$strip($6),,$chr(44)) nicki HelpAdmin olarak eklenmiştir.
      swhelpbot cs access $_help add $strip($6) 50 
      swhelpbot cs access $_helpers add $strip($6) 40
      swhelpbot cs access $_egitim add $strip($6) 40
      swhelpbot cs access $_helpegitim add $strip($6) 40
      swhelpbot sajoin $strip($6) $+($_help,$chr(44),$_helpers,$chr(44),$_egitim,$chr(44),$_helpegitim)
     }
    }
    elseif $regex($5,/^s[ıiİ]l$/Si) {
     if !$regex($6,/^([a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ_^\133\135}{`][a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ0-9_|^}\{\133\135`-]{0,30})$/i) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 helpadmin $_qt5(Sil) $_qt5(Nick) olarak belirtiniz. }
     elseif !$hget(HelpAdmin,$strip($6)) { swhelpbot privmsg $3 $+(:,$strip($6),,$chr(44)) nicki HelpAdmin listesinde bulunmamaktadır. }
     else {    
      .hdel -ms HelpAdmin $strip($6) 
      .hsave -o HelpAdmin Hash/HelpAdmin.tprk
      swhelpbot privmsg $3 $+(:,$strip($6),,$chr(44)) nicki HelpAdmin listesinden silinmiştir.
      swhelpbot cs access $_help del $strip($6)
      swhelpbot cs access $_helpers del $strip($6)
      swhelpbot cs access $_egitim del $strip($6)
      swhelpbot cs access $_helpegitim del $strip($6)
      swhelpbot sapart $strip($6) $+($_help,$chr(44),$_helpers,$chr(44),$_egitim,$chr(44),$_helpegitim)
     }
    }
    elseif $regex($5,/^l[ıiİ]st$/Si) {
     if !$hget(HelpAdmin,0).data { swhelpbot privmsg $3 :HelpAdmin listesi boş. }
     else {
      swhelpbot privmsg $3 :HelpAdmin listesi
      swhelpbot privmsg $3 :
      var %:_help-admin = $hget(HelpAdmin,0).data | while %:_help-admin {
       swhelpbot privmsg $3 :Nick: $hget(HelpAdmin,%:_help-admin).item Ekleyen: $hget(HelpAdmin,%:_help-admin).data
       dec %:_help-admin
      }
      swhelpbot privmsg $3 :
      swhelpbot privmsg $3 :HelpAdmin listesi sonu.
     }
    }
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&-]helpsop)$/Si) {
    if !$regex($5,/^(ekle|s[ıiİ]l|l[ıiİ]st)$/Si) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 helpsop $_qt5(Ekle) $_qt5(Sil) $_qt5(List) olarak belirtiniz. }
    elseif $regex($5,/^ekle$/Si) {
     if !$regex($6,/^([a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ_^\133\135}{`][a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ0-9_|^}\{\133\135`-]{0,30})$/i) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 helpsop $_qt5(Ekle) $_qt5(Nick) olarak belirtiniz. }
     elseif $hget(HelpSop,$strip($6)) { swhelpbot privmsg $3 $+(:,$strip($6),,$chr(44)) nicki zaten HelpSop listesinde ekli. }
     else {
      .hadd -ms HelpSop $strip($6) $_nick($1) $date $time
      .hsave -o HelpSop Hash/HelpSop.tprk
      swhelpbot privmsg $3 $+(:,$strip($6),,$chr(44)) nicki HelpSop olarak eklenmiştir.
      swhelpbot cs access $_help add $strip($6) 50 
      swhelpbot cs access $_helpers add $strip($6) 50
      swhelpbot cs access $_egitim add $strip($6) 50
      swhelpbot cs access $_helpegitim add $strip($6) 50
      swhelpbot cs access $_helpsop add $strip($6) 50
      swhelpbot cs access $_helpstaff add $strip($6) 50
      swhelpbot cs access $_mirchelp add $strip($6) 50
      swhelpbot sajoin $strip($6) $+($_help,$chr(44),$_helpers,$chr(44),$_egitim,$chr(44),$_helpegitim,$chr(44),$_helpsop,$chr(44),$_helpstaff,$chr(44),$_mirchelp)
     }
    }
    elseif $regex($5,/^s[ıiİ]l$/Si) {
     if !$regex($6,/^([a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ_^\133\135}{`][a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ0-9_|^}\{\133\135`-]{0,30})$/i) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 helpsop $_qt5(Sil) $_qt5(Nick) olarak belirtiniz. }
     elseif !$hget(HelpSop,$strip($6)) { swhelpbot privmsg $3 $+(:,$strip($6),,$chr(44)) nicki HelpSop listesinde bulunmamaktadır. }
     else {    
      .hdel -ms HelpSop $strip($6)
      .hsave -o HelpSop Hash/HelpSop.tprk
      swhelpbot privmsg $3 $+(:,$strip($6),,$chr(44)) nicki HelpSop listesinden silinmiştir.
      swhelpbot cs access $_help del $strip($6)
      swhelpbot cs access $_helpers del $strip($6)
      swhelpbot cs access $_egitim del $strip($6)
      swhelpbot cs access $_helpegitim del $strip($6)
      swhelpbot cs access $_helpsop del $strip($6)
      swhelpbot cs access $_helpstaff del $strip($6)
      swhelpbot cs access $_mirchelp del $strip($6)
      swhelpbot sapart $strip($6) $+($_help,$chr(44),$_helpers,$chr(44),$_egitim,$chr(44),$_helpegitim,$chr(44),$_helpsop,$chr(44),$_helpstaff,$chr(44),$_mirchelp)
     }
    }
    elseif $regex($5,/^l[ıiİ]st$/Si) {
     if !$hget(HelpSop,0).data { swhelpbot privmsg $3 :HelpSop listesi boş. }
     else {
      swhelpbot privmsg $3 :HelpSop listesi
      swhelpbot privmsg $3 :
      var %:_help-sop = $hget(HelpSop,0).data | while %:_help-sop {
       swhelpbot privmsg $3 :Nick: $hget(HelpSop,%:_help-sop).item Ekleyen: $hget(HelpSop,%:_help-sop).data
       dec %:_help-sop
      }
      swhelpbot privmsg $3 :
      swhelpbot privmsg $3 :HelpSop listesi sonu.
     }
    }
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&-]helpmanager)$/Si) {
    if !$regex($5,/^(ekle|s[ıiİ]l|l[ıiİ]st)$/Si) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 helpmanager $_qt5(Ekle) $_qt5(Sil) $_qt5(List) olarak belirtiniz. }
    elseif $regex($5,/^ekle$/Si) {
     if !$regex($6,/^([a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ_^\133\135}{`][a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ0-9_|^}\{\133\135`-]{0,30})$/i) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 helpmanager $_qt5(Ekle) $_qt5(Nick) olarak belirtiniz. }
     elseif $hget(HelpManager,$strip($6)) { swhelpbot privmsg $3 $+(:,$strip($6),,$chr(44)) nicki zaten HelpManager listesinde ekli. }
     else {
      .hadd -ms HelpManager $strip($6) $_nick($1) $date $time
      .hsave -o HelpManager Hash/HelpManager.tprk
      swhelpbot privmsg $3 $+(:,$strip($6),,$chr(44)) nicki HelpManager olarak eklenmiştir.
      swhelpbot cs access $_help add $strip($6) 999
      swhelpbot cs access $_helpers add $strip($6) 999
      swhelpbot cs access $_egitim add $strip($6) 999
      swhelpbot cs access $_helpegitim add $strip($6) 999
      swhelpbot cs access $_helpsop add $strip($6) 999
      swhelpbot cs access $_helpstaff add $strip($6) 999
      swhelpbot cs access $_mirchelp add $strip($6) 9999
      swhelpbot sajoin $strip($6) $+($_help,$chr(44),$_helpers,$chr(44),$_egitim,$chr(44),$_helpegitim,$chr(44),$_helpsop,$chr(44),$_helpstaff,$chr(44),$_mirchelp)
     }
    }
    elseif $regex($5,/^s[ıiİ]l$/Si) {
     if !$regex($6,/^([a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ_^\133\135}{`][a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ0-9_|^}\{\133\135`-]{0,30})$/i) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 helpmanager $_qt5(Sil) $_qt5(Nick) olarak belirtiniz. }
     elseif !$hget(HelpManager,$strip($6)) { swhelpbot privmsg $3 $+(:,$strip($6),,$chr(44)) nicki HelpManager listesinde bulunmamaktadır. }
     else {    
      .hdel -ms HelpManager $strip($6)
      .hsave -o HelpManager Hash/HelpManager.tprk
      swhelpbot privmsg $3 $+(:,$strip($6),,$chr(44)) nicki HelpManager listesinden silinmiştir.
      swhelpbot cs access $_help del $strip($6)
      swhelpbot cs access $_helpers del $strip($6)
      swhelpbot cs access $_egitim del $strip($6)
      swhelpbot cs access $_helpegitim del $strip($6)
      swhelpbot cs access $_helpsop del $strip($6)
      swhelpbot cs access $_helpstaff del $strip($6)
      swhelpbot cs access $_mirchelp del $strip($6)
      swhelpbot sapart $strip($6) $+($_help,$chr(44),$_helpers,$chr(44),$_egitim,$chr(44),$_helpegitim,$chr(44),$_helpsop,$chr(44),$_helpstaff,$chr(44),$_mirchelp)
     }
    }
    elseif $regex($5,/^l[ıiİ]st$/Si) {
     if !$hget(HelpManager,0).data { swhelpbot privmsg $3 :HelpManager listesi boş. }
     else {
      swhelpbot privmsg $3 :HelpManager listesi
      swhelpbot privmsg $3 :
      var %:_help-manager = $hget(HelpManager,0).data | while %:_help-manager {
       swhelpbot privmsg $3 :Nick: $hget(HelpManager,%:_help-manager).item Ekleyen: $hget(HelpManager,%:_help-manager).data
       dec %:_help-manager
      }
      swhelpbot privmsg $3 :
      swhelpbot privmsg $3 :HelpManager listesi sonu.
     }
    }
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&-]hhelper)$/Si) {
    if !$regex($5,/^(ekle|s[ıiİ]l)$/Si) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 hhelper <4ekle|4sil> olarak belirtiniz. }
    elseif $regex($5,/^ekle$/Si) {
     if !$regex($6,/^([a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ_^\133\135}{`][a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ0-9_|^}\{\133\135`-]{0,30})$/i) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 hhelper $_qt5(Ekle) $_qt5(Nick) olarak belirtiniz. }
     elseif (%:_helper-haftanin == $strip($6)) { swhelpbot privmsg $3 :Haftanın Helperi zaten aynı kişi. }
     elseif %:_helper-haftanin { 
      swhelpbot privmsg $3 $+(:,$strip($6),,$chr(44)) nicki Haftanın Helperi olarak değiştirilmiştir. Eski: %:_helper-haftanin Yeni: $strip($6) 
      .set %:_helper-haftanin $strip($6)
      swhelpbot cs set $_helpers topiclock off
      swhelpbot topic $_helpers :1Haftanın Helper'i: $strip($6) $iif(%:_helper-ayin,Ayın Helper'i: $v1)
     }
     else {
      .set %:_helper-haftanin $strip($6)
      swhelpbot cs set $_helpers topiclock off
      swhelpbot topic $_helpers :1Haftanın Helper'i: $strip($6) $iif(%:_helper-ayin,Ayın Helper'i: $v1)
      swhelpbot privmsg $3 $+(:,$strip($6),,$chr(44)) nicki Haftanın Helperi olarak eklenmiştir.
     }
    }
    elseif $regex($5,/^s[ıiİ]l$/Si) {
     if %:_helper-haftanin { .unset %:_helper-haftanin | swhelpbot privmsg $3 :Haftanın Helperi silinmiştir. }
     else { swhelpbot privmsg $3 :Haftanın Helperi zaten yok. }
    }
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&-]ahelper)$/Si) {
    if !$regex($5,/^(ekle|s[ıiİ]l)$/Si) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 ahelper <4ekle|4sil> olarak belirtiniz. }
    elseif $regex($5,/^ekle$/Si) {
     if !$regex($6,/^([a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ_^\133\135}{`][a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ0-9_|^}\{\133\135`-]{0,30})$/i) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 ahelper $_qt5(Ekle) $_qt5(Nick) olarak belirtiniz. }
     elseif (%:_helper-ayin == $strip($6)) { swhelpbot privmsg $3 :Ayın Helperi zaten aynı kişi. }
     elseif %:_helper-ayin { 
      swhelpbot privmsg $3 $+(:,$strip($6),,$chr(44)) nicki Ayın Helperi olarak değiştirilmiştir. Eski: %:_helper-ayin Yeni: $strip($6) 
      .set %:_helper-ayin $strip($6)
      swhelpbot cs set $_helpers topiclock off
      swhelpbot topic $_helpers $+(:1,$iif(%:_helper-haftanin,Haftanın Helper'i: $v1)) Ayın Helper'i: $strip($6)
     }
     else {
      .set %:_helper-ayin $strip($6)
      swhelpbot cs set $_helpers topiclock off
      swhelpbot topic $_helpers $+(:1,$iif(%:_helper-haftanin,Haftanın Helper'i: $v1)) Ayın Helper'i: $strip($6)
      swhelpbot privmsg $3 $+(:,$strip($6),,$chr(44)) nicki Ayın Helperi olarak eklenmiştir.
     }
    }
    elseif $regex($5,/^s[ıiİ]l$/Si) {
     if %:_helper-ayin { .unset %:_helper-ayin | swhelpbot privmsg $3 :Ayın Helperi silinmiştir. }
     else { swhelpbot privmsg $3 :Ayın Helperi zaten yok. }
    }
   }
  }
  elseif ($3 == $_egitim) {
   if $regex($remove($4,:),/^([!.&-]konular)$/Si) { 
    swhelpbot privmsg $3 :4Services Eğitim Konuları
    swhelpbot privmsg $3 :
    swhelpbot privmsg $3 :[4*] 4+helpserv HelpServ genel komutları konu eğitimi.   
    swhelpbot privmsg $3 :[4*] 4+nickserv NickServ genel komutları konu eğitimi.
    swhelpbot privmsg $3 :[4*] 4+nssetunset NickServ Set/Unset komutları konu eğitimi.
    swhelpbot privmsg $3 :[4*] 4+chanserv ChanServ genel komutları konu eğitimi.
    swhelpbot privmsg $3 :[4*] 4+cssetunset ChanServ Set/Unset komutları konu eğitimi.
    swhelpbot privmsg $3 :[4*] 4+cslevels ChanServ Levels komutları konu eğitimi.
    swhelpbot privmsg $3 :[4*] 4+csakick ChanServ Akick komutları konu eğitimi.
    swhelpbot privmsg $3 :[4*] 4+memoserv MemoServ genel komutları konu eğitimi.
    swhelpbot privmsg $3 :[4*] 4+statserv StatServ genel komutları konu eğitimi.
    swhelpbot privmsg $3 :
    swhelpbot privmsg $3 :4IRCd Genel Eğitim Konuları
    swhelpbot privmsg $3 :
    swhelpbot privmsg $3 :[4*] 4+helpop HelpOp komutları konu eğitimi.
    swhelpbot privmsg $3 :[4*] 4+wildcard Wildcard açıklamaları konu eğitimi.
    swhelpbot privmsg $3 :[4*] 4+extban ExtBan(Chmodeb) komutları konu eğitimi.
    swhelpbot privmsg $3 :[4*] 4+exception Exception komutları konu eğitimi.
    swhelpbot privmsg $3 :[4*] 4+nickmodekip Nick mode(Umodes) konu eğitimi.
    swhelpbot privmsg $3 :[4*] 4+kanalmodekip Kanal mode(Chmodes) konu eğitimi.
    swhelpbot privmsg $3 :[4*] 4+who Who komutları konu eğitimi.
    swhelpbot privmsg $3 :[4*] 4+flood Flood(Chmodef) konu eğitimi.
    swhelpbot privmsg $3 :[4*] 4+list List komutları konu eğitimi.
    swhelpbot privmsg $3 :[4*] 4+kkomutları Kullanıcı komutları(Usercmds) konu eğitimi.
    swhelpbot privmsg $3 :[4*] 4+version Version açıklamaları konu eğitimi.
    swhelpbot privmsg $3 :[4*] 4+bhataları Bağlantı hataları açıklamaları konu eğitimi.
    swhelpbot privmsg $3 :[4*] 4+okomutları Oper komutları(Opercmds) konu eğitimi.
    swhelpbot privmsg $3 :[4*] 4+skomutları Services komutları(Svscmds) konu eğitimi.
    swhelpbot privmsg $3 :[4*] 4+opermodekip Oper mode(Oflags) konu eğitimi.
    swhelpbot privmsg $3 :[4*] 4+snomasks Snomasks açıklamaları konu eğitimi.
    swhelpbot privmsg $3 :
    swhelpbot privmsg $3 :4mIRC(Client) Eğitim Konuları
    swhelpbot privmsg $3 :
    swhelpbot privmsg $3 :[4*] 4+ignore Ignore komutları konu eğitimi.
    swhelpbot privmsg $3 :[4*] 4+inumaraları Ignore numaraları komut konu eğitimi.
    swhelpbot privmsg $3 :[4*] 4+bnumaraları Ban numaraları komut konu eğitimi.
    swhelpbot privmsg $3 :[4*] 4+timer Timer komutları konu eğitimi.
    swhelpbot privmsg $3 :[4*] 4+remote mIRC entegrasyon açıklamaları konu eğitimi.
    swhelpbot privmsg $3 :[4*] 4+showmirc ShowmIRC komutları konu eğitimi.
    swhelpbot privmsg $3 :[4*] 4+cnick CNick komutları konu eğitimi.
    swhelpbot privmsg $3 :[4*] 4+ascii ASCII kod açıklamaları konu eğitimi.
    swhelpbot privmsg $3 :
    swhelpbot privmsg $3 :4Help Simulasyon Eğitim Konuları
    swhelpbot privmsg $3 :[4*] 4+simulasyon Helper Simulasyon egitimi
    swhelpbot privmsg $3 :
    swhelpbot privmsg $3 :[4*] 4[!.]dur Eğitimi sonlandırır.
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^[!.+-]dur$/Si) { swhelpbot privmsg $3 :Eğitim anlatımı sonlandırılmıştır. | $+(.timer,¿,*) off }
   elseif $regex($remove($4,:),/^\+(.+)(\s)?$/Si) { 
    if $isfile($+(Help/Egitim/,$regml(1),.txt)) {
     swhelpbot privmsg $3 $+(:",$upper($regml()),") eğitimi başlıyor.
     swhelpbot privmsg $3 :
     $+(.timer,¿,$regml(1)) 0 3 _yolla $3 $regml(1)
    }
   }
  }
  elseif ($3 == $_helpers) {
   if $regex($remove($4,:),/^([!.&-]komutlar)$/Si) { 
    swhelpbot privmsg $3 $+(:4,$gettok($_sunucu,2-,46),4) Helper Komutları
    swhelpbot privmsg $3 :
    swhelpbot privmsg $3 : $_qt3 alias Kullanmanız gereken aliasları listeler.
    swhelpbot privmsg $3 : $_qt3 kurallar Uymanız gereken kuralları gösterir.
    swhelpbot privmsg $3 : $_qt3 voicelist Verilen tüm voice(4+) kayıtlarını listeler.
    swhelpbot privmsg $3 : $_qt3 devoicelist Alınan tüm devoice(4-) kayıtlarını listeler.
    swhelpbot privmsg $3 : $_qt3 banlist Atılan tüm banlar(4+b) kayıtlarını listeler.
    swhelpbot privmsg $3 : $_qt3 nickreg $_qt5(Nick) Nick kayıt işlemi için bilgi gönderir.
    swhelpbot privmsg $3 : $_qt3 chanreg $_qt5(Nick) Kanal kayıt işlemi için bilgi gönderir.
    swhelpbot privmsg $3 : $_qt3 voice $_qt5(Nick) $_help kanalında nicke voice(4+) verir. (Sadece mobil görevliler için)
    swhelpbot privmsg $3 : $_qt3 devoice $_qt5(Nick) $_help kanalında nicki devoice(4-) eder. (Sadece mobil görevliler için)
    swhelpbot privmsg $3 : $_qt3 auth $_qt5(Nick) Belirlenen nick'in AUTH bilgisini verir.
    swhelpbot privmsg $3 : $_qt3 setauth $_qt5(Nick) Belirlenen nick'in için yeni bir AUTH kodu tanımlar.
    swhelpbot privmsg $3 : $_qt3 clearauth $_qt5(Nick) Belirlenen nick'in için tanımlanan AUTH kodunu siler.
    swhelpbot privmsg $3 : $_qt3 banac $_qt5(IP) Belirlenen IP adresindeki X:Line'leri kaldırır.
    swhelpbot privmsg $3 : $_qt3 ip $_qt5(IP) Belirlenen IP adresindeki Ban sebebini gosterir.
    swhelpbot privmsg $3 : $_qt3 notlist Departman tarafından eklenilen haberleri gösterir.
    swhelpbot privmsg $3 : $_qt3 sıfırla $_qt5(DATA) Belirlenen DATA'yı sıfırlar.
   } 
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&-]al[ıiİ]as(es)?)$/Si) {
    var %:ases = 1 | while %:ases <= $lines(aliaslar.txt) { swhelpbot privmsg $3 $read(help/alias.txt,n,%:ases) | inc %:ases }
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&-]kurallar)$/Si) {
    var %:_kural = 1 | while %:_kural <= $lines(kural.txt) { swhelpbot privmsg $3 $read(help/kural.txt,n,%:_kural) | inc %:_kural }
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&-]vo[ıiİ]cel[ıiİ]st)$/Si) { 
    if !$hget(Voice,0).data { swhelpbot privmsg $3 :Voice listesi boş. }
    else {
     swhelpbot privmsg $3 $+(:,$_help) kanalı için, voice(4+) istatistikleri sıralanıyor.
     swhelpbot privmsg $3 :Kayıt tarihinden beri, toplam verilen voice sayısı: $hget(Toplam,Voice)
     swhelpbot privmsg $3 :
     var %:_voice = $hget(Voice,0).data | while %:_voice {
      swhelpbot privmsg $3 :Nick: $hget(Voice,%:_voice).item Voice sayısı: $hget(Voice,%:_voice).data
      dec %:_voice
     }
    }
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&-]devo[ıiİ]cel[ıiİ]st)$/Si) { 
    if !$hget(DeVoice,0).data { swhelpbot privmsg $3 :DeVoice listesi boş. }
    else {
     swhelpbot privmsg $3 $+(:,$_help) kanalı için, devoice(4-) istatistikleri sıralanıyor.
     swhelpbot privmsg $3 :Kayıt tarihinden beri, toplam alınan voice sayısı: $hget(Toplam,DeVoice)
     swhelpbot privmsg $3 :
     var %:_devoice = $hget(DeVoice,0).data | while %:_devoice {
      swhelpbot privmsg $3 :Nick: $hget(DeVoice,%:_devoice).item DeVoice sayısı: $hget(DeVoice,%:_devoice).data
      dec %:_devoice
     }
    }
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&-]banl[ıiİ]st)$/Si) { 
    if !$hget(Ban,0).data { swhelpbot privmsg $3 :Ban listesi boş. }
    else {
     swhelpbot privmsg $3 $+(:,$_help) kanalı için, ban(4+b) istatistikleri sıralanıyor.
     swhelpbot privmsg $3 :Kayıt tarihinden beri, toplam atılan ban sayısı: $hget(Toplam,Ban)
     swhelpbot privmsg $3 :
     var %:_ban = $hget(Ban,0).data | while %:_ban {
      swhelpbot privmsg $3 :Nick: $hget(Ban,%:_ban).item Ban sayısı: $hget(Ban,%:_ban).data
      dec %:_ban
     }
    }
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&-]n[ıiİ]ckreg)$/Si) { 
    if !$regex($5,/^([a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ_^\133\135}{`][a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ0-9_|^}\{\133\135`-]{0,30})$/i) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 nickreg $_qt5(Nick) olarak belirtiniz. }   
    else {
     swhelpbot privmsg $3 $+(:,$regml(1)) nickine nick kayıt işlemleri gönderildi.
     swhelpbot privmsg $regml(1) :Merhaba $regml(1)
     swhelpbot privmsg $regml(1) $+(:,$_nick($1)) tarafından size nick kayıt işlemi gönderildi.
     swhelpbot privmsg $regml(1) :
     swhelpbot privmsg $regml(1) :1-4) /nickserv info NICK nickin kayıtlımı değilmi kontrol ediniz.
     swhelpbot privmsg $regml(1) :2-4) /nickserv register SIFRE E-MAIL komutu ile nickinizi kayıt ediniz.
     swhelpbot privmsg $regml(1) :4ORN: /nickserv register 123321 $+($regml(1),@,$gettok($_sunucu,2-,46))
     swhelpbot privmsg $regml(1) :3-4) /nickserv auth KOD statuse gelen AUH kodunu giriniz.
     swhelpbot privmsg $regml(1) :
     swhelpbot privmsg $regml(1) :4Bilgi: Nick ile ilgili sorunlarınızı #NickServ kanalına girerek yardım alabilirsiniz.
    }
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&-]chanreg)$/Si) { 
    if !$regex($5,/^([a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ_^\133\135}{`][a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ0-9_|^}\{\133\135`-]{0,30})$/i) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 chanreg $_qt5(Nick) olarak belirtiniz. }   
    else {
     swhelpbot privmsg $3 $+(:,$regml(1)) nickine kanal kayıt işlemleri gönderildi.
     swhelpbot privmsg $regml(1) :Merhaba $regml(1)
     swhelpbot privmsg $regml(1) $+(:,$_nick($1)) tarafından size kanal kayıt işlemi gönderildi.
     swhelpbot privmsg $regml(1) :
     swhelpbot privmsg $regml(1) :1-4) /chanserv info #KANAL kanalın kayıtlımı değilmi kontrol ediniz.
     swhelpbot privmsg $regml(1) :2-4) /chanserv register #KANAL SIFRE ACIKLAMA komutu ile kanalı kayıt ediniz.
     swhelpbot privmsg $regml(1) :4ORN: /chanserv register #Kanal 1233214 $gettok($_sunucu,2-,46) Sunucusuna hoş geldiniz.
     swhelpbot privmsg $regml(1) :
     swhelpbot privmsg $regml(1) :4Bilgi: Kanal ile ilgili sorunlarınızı #ChanServ kanalına girerek yardım alabilirsiniz.
    }
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&-]vo[ıiİ]ce)$/Si) { 
    if !$regex($5,/^([a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ_^\133\135}{`][a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ0-9_|^}\{\133\135`-]{0,30})$/i) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 voice $_qt5(Nick) olarak belirtiniz. }   
    else {
     swhelpbot mode $_help +v $regml(1)
     swhelpbot privmsg $3 $+(:,$regml(1)) nickine $_nick($1) tarafından voice(4+) verildi lütfe kimse karışmasın..
     swhelpbot privmsg $_help Merhaba, $+(:,$regml(1)) $_nick($1) tarafindan voice verildi. Size nasil yardimci olabilirim.? 
     .hinc -ms Voice $_nick($1) 1 
     .hsave -o Voice Hash/Voice.tprk 
     .hinc -ms Toplam Voice 1 
     .hsave -o Toplam Hash/Toplam.tprk
    }
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&-]devo[ıiİ]ce)$/Si) { 
    if !$regex($5,/^([a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ_^\133\135}{`][a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ0-9_|^}\{\133\135`-]{0,30})$/i) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 devoice $_qt5(Nick) olarak belirtiniz. }   
    else {
     swhelpbot mode $_help -v $regml(1)
     swhelpbot kick $_help $regml(1) Voiceniz alindi keyifli sohbetler dileriz.
     swhelpbot privmsg $3 $+(:,$regml(1)) nickinin voicesi(4-) alındı.
     .hinc -ms DeVoice $_nick($1) 1 
     .hsave -o DeVoice Hash/DeVoice.tprk 
     .hinc -ms Toplam DeVoice 1 
     .hsave -o Toplam Hash/Toplam.tprk
    }
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&-]auth)$/Si) { 
    if !$regex($5,/^([a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ_^\133\135}{`][a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ0-9_|^}\{\133\135`-]{0,30})$/i) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 auth $_qt5(Nick) olarak belirtiniz. }   
    else { .hadd -msu2 NS acık $3 | swhelpbot ns GETAUTH $regml(1) }
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&-]setauth)$/Si) { 
    if !$regex($5,/^([a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ_^\133\135}{`][a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ0-9_|^}\{\133\135`-]{0,30})$/i) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 setauth $_qt5(Nick) olarak belirtiniz. }   
    else { .hadd -msu2 NS acık $3 | swhelpbot ns SETAUTH $regml(1) }
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&-]clearauth)$/Si) { 
    if !$regex($5,/^([a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ_^\133\135}{`][a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ0-9_|^}\{\133\135`-]{0,30})$/i) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 clearauth $_qt5(Nick) olarak belirtiniz. }   
    else { .hadd -msu2 NS acık $3 | swhelpbot ns CLEARAUTH $regml(1) }
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&-]bana[cçÇ])$/Si) {
    if !$regex($5,/\d+\.\d+\.\d+\.\d+/Si) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 banaç <4IP> olarak belirtiniz. }
    else {
     swhelpbot gline $+(-*@,$strip($5))
     swhelpbot zline $+(-*@,$strip($5))
     swhelpbot kline $+(-*@,$strip($5))
     swhelpbot gzline $+(-*@,$strip($5))
     swhelpbot shun $+(-*@,$strip($5))
     swhelpbot privmsg $3 :Belirlenen IP adresindeki X:Line'ler kaldırıldı.
    } 
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&-][ıiİ]p)$/Si) {
    if !$regex($5,/\d+\.\d+\.\d+\.\d+/Si) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 ip <4IP> olarak belirtiniz. }
    else {
     _nerden $strip($5)
     set %trip *@ $+ $strip($5)
     swhelpbot stats K
     swhelpbot stats G
     set %ipblnd ipyok
     .timer 1 2 swhelpbot privmsg $3 0,4 BILGI 0,2 Oper/Admin tarafindan atilan banlari #Master kanalina yönlendiriniz. Sadece Koruma botunun attığı Shun/gline/zline açılacaktır. 
    } 
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&-]notl[ıiİ]st)$/Si) {
    if !$lines(help/Not.txt) { swhelpbot privmsg $3 :Not listesi boş. }
    else {
     swhelpbot privmsg $3 :Notlar listeleniyor.
     var %:mesaj = 1 | while %:mesaj <= $lines(Help/Not.txt) {
      var %:_not = $read(help/Not.txt,%:mesaj)
      swhelpbot privmsg $3 :
      swhelpbot privmsg $3 :ID: %:mesaj Ekleyen: $token(%:_not,2,191) Tarih: $iif($token(%:_not,3,191) == $date,Bugün,$v1)
      swhelpbot privmsg $3 :NOT: $token(%:_not,1,191)
      swhelpbot privmsg $3 :
      inc %:mesaj
     }
     swhelpbot privmsg $3 :Notlar listelendi.
    }    
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&-]s[ıiİ]f[ıiİ]rla)$/Si) {
    if !$regex($5,/^(Voice|DeVoice|Ban)$/Si) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 sıfırla <4Voice|4DeVoice|4Ban> olarak belirtiniz. }
    else {
     .hfree -sw $regml(1)
     .remove $+(Hash/,$regml(1),.tprk) 
     .hdel -ms Toplam $regml(1) 
     .hsave -o Toplam Hash/Toplam.tprk
     swhelpbot privmsg $3 $+(:,$upper($regml(1))) verileri sıfırlanmıştır.
    }
   }
  }
  elseif ($3 == $_helpstaff) {
   if $regex($remove($4,:),/^([!.&-]komutlar)$/Si) { 
    swhelpbot privmsg $3 $+(:4,$gettok($_sunucu,2-,46),4) HelpStaff Komutları    
    swhelpbot privmsg $3 :
    swhelpbot privmsg $3 : $_qt3 aday $_qt5(Ekle) $_qt5(Sil) $_qt5(List) Eğitim alacak kişi komut dizini.   
    swhelpbot privmsg $3 : $_qt3 rapor <4ekle|4list> Nicke verilmiş olan eğitim komut dizini. 
    swhelpbot privmsg $3 :
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&-]aday)$/Si) {
    if !$regex($5,/^(ekle|s[ıiİ]l|l[ıiİ]st)$/Si) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 aday $_qt5(Ekle) $_qt5(Sil) $_qt5(List) olarak belirtiniz. }
    elseif $regex($5,/^ekle$/Si) {
     if !$regex($6,/^([a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ_^\133\135}{`][a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ0-9_|^}\{\133\135`-]{0,30})$/i) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 aday $_qt5(Ekle) $_qt5(Nick) olarak belirtiniz. }
     elseif $hget(AdayEgitim,$strip($6)) { swhelpbot privmsg $3 $+(:,$strip($6),,$chr(44)) nicki zaten Aday listesinde ekli. }
     else {
      .hadd -ms AdayEgitim $strip($6) $_nick($1)
      .hsave -o AdayEgitim Hash/AdayEgitim.tprk
      swhelpbot privmsg $3 $+(:,$strip($6),,$chr(44)) nicki Aday olarak eklendi ve eğitim tablosu oluşturuldu.
      var %:-edosya = $findfile(Help/Egitim/,*.txt,0) | while %:-edosya {
       .hadd -ms $strip($6) $token($token($findfile(Help/Egitim/,*.txt,%:-edosya),-1,92),1,46) 4İşlenmedi
       dec %:-edosya
      }
      .hsave -o $strip($6) $+(Hash/,$strip($6),.tprk)
     }
    }
    elseif $regex($5,/^s[ıiİ]l$/Si) {
     if !$regex($6,/^([a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ_^\133\135}{`][a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ0-9_|^}\{\133\135`-]{0,30})$/i) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 aday $_qt5(Sil) $_qt5(Nick) olarak belirtiniz. }
     elseif !$hget(AdayEgitim,$strip($6)) { swhelpbot privmsg $3 $+(:,$strip($6),,$chr(44)) nicki Aday listesinde bulunmamaktadır. }
     else {    
      .hdel -ms AdayEgitim $strip($6)
      .hsave -o AdayEgitim Hash/AdayEgitim.tprk
      swhelpbot privmsg $3 $+(:,$strip($6),,$chr(44)) nicki Aday listesinden silinmiştir.
      .hfree -sw $strip($6)
      .remove $+(Hash/,$strip($6),.tprk)
     }
    }
    elseif $regex($5,/^l[ıiİ]st$/Si) {
     if !$hget(AdayEgitim,0).data { swhelpbot privmsg $3 :Aday listesi boş. }
     else {
      swhelpbot privmsg $3 :Aday listesi
      swhelpbot privmsg $3 :
      var %:_help-aegitim = $hget(AdayEgitim,0).data | while %:_help-aegitim {
       swhelpbot privmsg $3 :Nick: $hget(AdayEgitim,%:_help-aegitim).item Ekleyen: $hget(AdayEgitim,%:_help-aegitim).data
       dec %:_help-aegitim
      }
      swhelpbot privmsg $3 :
      swhelpbot privmsg $3 :Aday listesi sonu.
     }
    }
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&-]rapor)$/Si) {
    if !$regex($5,/^(ekle|l[ıiİ]st)$/Si) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 rapor <4ekle|4list> olarak belirtiniz. }
    elseif $regex($5,/^ekle$/Si) {
     if !$regex($6,/^([a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ_^\133\135}{`][a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ0-9_|^}\{\133\135`-]{0,30})$/i) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 rapor $_qt5(Ekle) $_qt5(Nick) <4Konu> olarak belirtiniz. }
     elseif !$hget(AdayEgitim,$strip($6)) { swhelpbot privmsg $3 $+(:,$strip($6),,$chr(44)) nicki Aday listesinde ekli değil lütfen önce ekleyiniz. }
     elseif !$7 { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 rapor $_qt5(Ekle) $_qt5(Nick) <4Konu> olarak belirtiniz. }
     elseif !$isfile($+(Help/Egitim/,$strip($7),.txt)) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen konu ismini düzgün giriniz. }
     else {
      .hadd -ms $strip($6) $strip($7) 3İşlendi $_nick($1)
      .hsave -o $strip($6) $+(Hash/,$strip($6),.tprk)
      swhelpbot privmsg $3 $+(:,$strip($6),,$chr(44)) nicki için $upper($strip($7)) konusu işlendi olarak eklendi.
     }
    }
    elseif $regex($5,/^l[ıiİ]st$/Si) {
     if !$regex($6,/^([a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ_^\133\135}{`][a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ0-9_|^}\{\133\135`-]{0,30})$/i) { swhelpbot privmsg $3 :Lütfen $_qt3 rapor <4list> $_qt5(Nick) olarak belirtiniz. }
     elseif !$hget(AdayEgitim,$strip($6)) { swhelpbot privmsg $3 $+(:,$strip($6),,$chr(44)) nicki Aday listesinde ekli değil lütfen önce ekleyiniz. }
     else {
      swhelpbot privmsg $3 $(:",$strip($6),") konu eğitim listesi
      swhelpbot privmsg $3 :
      var %:_klist = $hget($strip($6),0).data | while %:_klist {
       swhelpbot privmsg $3 :Konu: $upper($hget($strip($6),%:_klist).item) Durum: $token($hget($strip($6),%:_klist).data,1,32) $iif($token($hget($strip($6),%:_klist).data,2,32),Eğitmen: $v1)
       dec %:_klist
      }
      swhelpbot privmsg $3 :
      swhelpbot privmsg $3 $(:",$strip($6),") konu eğitim listesi sonu
     }
    }
   }
  }
 }
}

Egitim dokumani zip halinde eklenmistir..
mIRC Script klasorunde help/egitim olarak konular calismaktadir bilgiize
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: zip Help.zip (69.3 KB (Kilobyte), 8x kez indirilmiştir)
________________

Hersey icin fazla sanalsiniz.
 
Alt 30 Mart 2024, 10:03   #2
YiLDiZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Standart

Emeğinize sağlık

 
Alt 31 Mart 2024, 17:05   #3
Co Admin
BuKLe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Standart

emeğinize sağlık

 
Alt 01 Nisan 2024, 07:36   #4
Standart

Paylaşım için teşekkürler, emeğinize sağlık

 
Alt 01 Nisan 2024, 08:00   #5
hepSi bir yaLan . . .
ZaLim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Standart

Emeğine sağlık paylaşım için teşekkürler

________________

Fuego, sonrisas, realidad y dolor . . .
Bırak elinde ki kalemi diyorlar,
bırak şeytan doldurur.
Ve bugün imge dediğin her şey,
bir anda bizim gibi bir katil olur.
.


Bir yudum mutluluğa bir ömür istediler . . .
 
Alt 02 Nisan 2024, 13:00   #6
She
✰ ÖzeL..
She - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Standart

Değerli konu için teşekkür ederiz elinize sağlık

________________

~ E & B ~
 
Alt 12 Nisan 2024, 17:47   #7
✰ ÖzeL..
oMeN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Standart

Eline emeğine sağlık kanki, herzaman ki gibi çok kaliteli bir iş çıkarmışsın ortaya

________________

Edep; aklın Tercümanıdır. İnsan edebi kadar akıllı, Aklı kadar şerefli, Şerefi kadar Kıymetlidir. Massive..
~ E & B ~
 
Alt 12 Nisan 2024, 18:09   #8
Cumhuriyet Kadını
Reyhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Standart

Emeğinize sağlık

________________sizi Allah sevsin ,
insan hep yarida birakir..


per aspera ad astra ✨
 
Alt 12 Nisan 2024, 18:12   #9
Standart

Çok fazla ilgi alanıma girmiyor olsa da güzel işçilik ..
Emeğine sağlık

________________

Vazgeçilmez değilim, değilsin , değilsiniz...
 
Alt 12 Nisan 2024, 18:23   #10
Editör
Brittle - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Standart

Hiç anlamadığım bir konu.. Elinize emeğinize sağlık...

________________

Tecrübe çok acımasız bir öğretmendir;
Önce sınavı yapar, Dersi sonra öğretir..
 


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Kapalı
Refbacks are Kapalı

Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 14:12.